നീട്ടി വയ്ക്കൽ മനോഭാവം

                                         ദിവ്യ ഉമ്മൻ, ബാംഗ്ലൂർ
”നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ ” എന്ന് പലരെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അഭിപ്രാ യപ്പെറുണ്ട്. എന്തു കാര്യത്തെയും വൈകിക്കൽ മനോഭാവത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.എല്ലാ പ്രയക്കാരെയും അലട്ടാറുള്ള ഒരു വ്യെക്തി ത്വ പ്രശ്നമാണിതെങ്കിലും 20% യുവാക്കളിൽ ഇതൊരു ദീർഘ കാലിക പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേമാണ്.
ബിനീഷിന്റെ പ്രശ്നവും ഇതുതന്നെ ഐ .ടി കമ്പനിയിൽ നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചക്കിടെ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ആണ് അദ്ധേഹം ഇതേക്കു റിച്ച് ചോദിച്ചത്. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത നല്ല ശതമാനം തൊഴിലാളികളും ഈ പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യമുയർത്തിയപ്പോൾ ആണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവവും, പരിഹാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോ ധവും ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത്.
ടൈം ടേബിൾ ക്രമീകരണവും, മൊബൈൽ അലർട്ട് സംവിധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കരകയരുവാൻ സാധിക്കു ന്നില്ല. എന്നും വീട്ടിലും, സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും, ഓഫീസിലും ”നല്ല പയ്യൻ” ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും അവർ സൂചിപ്പിച്ചു.
വ്യക്തിത്വ പ്രശ്നമെങ്കിൽ കൂടി നല്ല ശതമാനം ആളുകളെ ഈ വിഷയം അലട്ടുന്നു എന്നത് ചർച്ചയുടെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
→ ”എന്തുകൊണ്ട് നീട്ടിവയ്ക്കുന്നു.”
വ്യക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, പ്രവൃ ത്തികൾ ഒഴിവാക്കുകയോ, വൈകിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയാ ണിത്. ഒരു തരം സ്വയം നശീകരണ, സ്വയം പ്രതിബന്ധ അവസ്ഥ. 95% നീട്ടിവയ്ക്കൽ ശീല ക്കാരും ഈ പ്രവണതയെ വെറുക്കുന്നു എന്നതാണ് പഠനറിപ്പോർട്ട്. ‘മടിയൻ, കുഴിമടിയൻ, അലസൻ’ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ നാമി വരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും, അതുമാ ത്രമല്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പല കാരണങ്ങൾ നീട്ടിവയ്ക്കലിന് നിരത്താം
1. ചില നിബന്ധനകളിലൂടെയും, വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെയും, ആർജി ചെടുത്ത ഒരു സ്വഭാവരീതി, കഠിന സമ്മർദ്ദത്തിലും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിലും മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി.
2. ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് കഠിന സമ്മർദ്ദത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാനാവുമെന്ന മിഥ്യാ ധാരണ.
3. കടമകളിലുള്ള സംഘർഷം :- ഏത് എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന സംഘർഷത്താൽ തീരുമാനമില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നത്.
4. ജീവശാസ്ത്ര പരമായ കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മസ്തി ഷ്കത്തിന്റെ മുൻഭാഗം (Frontal Lobe) വരുത്തുന്ന ചില ക്രമരഹിതമായ പ്രവർത്തികളാണ്.
കൂടുതൽ ഉറക്കവും, ടി വി ഷോ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി മറ്റു കാര്യ ങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളാണ് .
→ ”വൈകിക്കൽ പലതരക്കാർ”
വിവിധതരം വൈകിക്കൽ സ്വഭാവക്കാരെ പരിചയപ്പെടാം.
1. ഉദാസീനർ
മടി, ക്ഷീണം എന്നുവേണ്ട നൂറുകൂട്ടം ഒഴികഴിവ് നിരത്തൽ തൽപ്പരരാണിവർ ‘ഞാൻ എത്ര ചെയ്താലും എനിക്കിത്രയേ ലഭിക്കൂ; പിന്നെന്തിനു കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു’ ഇതാണിവരുടെ ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം. ഇക്കാരണത്താൽ ഇവർ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും ഓടി ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
2. പരാജയം ഭയന്ന് നീട്ടിവയ്ക്കുന്നവർ
സ്വയം വിമർശകരും, കുറഞ്ഞ ആത്മബോധം ഉള്ളവരുമാണിവർ. ”എനിക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാലാവുന്നതിലുമപ്പുറം മറ്റു ള്ളവർ എന്നിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നെല്ലാം ഇവർ കരുതും. ഭയവും ഉൽകണ്ഠയും ആണ് ഇവരെ കാര്യങ്ങൾ വൈകിക്കാൻ നിർബ ന്ധിതരാക്കുന്നത്.
3. സമ്പൂർണ്ണതാവാദികൾ
‘ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കണം; എല്ലാവർ ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം, തെറ്റുവരുത്താൻ പാടില്ല’ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തര ക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അയഥാർത്ഥ്യമായ പ്രതീക്ഷകളും, നിലവാരവും വച്ചു പുലർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയ പാളിച്ചകൾ പോലും ഇവരെ നിരാശരാക്കുകയും, വീണ്ടും ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കാ തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. ദേഷ്യക്കാർ
വീട്ടുകാരെ, ടീച്ചറെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വാശിക്കാരുടെ രീതി. ചെയ്തി ട്ട് ഗുണമുണ്ടന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞുകളയും.
5. അസ്വസ്ഥർ ഇതര വിചാരക്കാർ
മറ്റെന്തകിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ ഇവരുടെ മുൻപിലെത്തും. ടിവി, ഭക്ഷണം, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫേസ്ബു ക്ക്, ഇ-മെയിൽ, ചുറ്റാൻ പോക്ക് ഇങ്ങനെ പലതും.
6. നിർണ്ണായക ഘട്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ
സമ്മർദ്ദമോ, സമയ പരിധിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നന്നായി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് നീട്ടിവയ്ക്കു ന്നവർ.
→ ”നീട്ടിവയ്ക്കൽ മാറ്റുവാൻ ചില നല്ല ശീലങ്ങൾ”
1. യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിരത്തുക.
2. നമ്മൾ സാധാരണയായി നിരത്തുന്ന ഒഴികഴിവുകൾ കണ്ടു പിടിച്ച് അവയെ സ്വയം ചോദ്യം ചെയ്യുക.
3. തോൽക്കാനുള്ള ഭയത്തെ തരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുക.
4. പരസഹായം തേടുന്നതിൽ നാണക്കേട് വിചാരിക്കാതിരി ക്കുക.
5. തെറ്റുകൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നും, ജോലി ചെയ്തു തീർത്തു എന്നതാണ് വലിയനേട്ടമെന്നും മനസിലാക്കുക.
6. ദേഷ്യമാണ് നീട്ടിവയ്ക്കലിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുക,
7. വലിയ ജോലികൾ ചെറുതായി ഭാവിച്ച് സമയപരിധി നിശ്ച യിച്ച് തുടക്കം കുറിക്കുക.
8. സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.
9. To – Do ലിസ്റ്റ്; Time – Table; Alaram ഇവ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക.
10. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക.
11. സ്വയം പരിമിതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക. ”ഇല്ല / വേണ്ട” പറയേണ്ടിടത്ത് പറയുവാൻ പഠിക്കുക.
12. ചെയ്യാനുള്ളത് ഭാവനയിൽ കാണുക; ചെയ്യുക.
13. ശ്രദ്ധ തിരിക്കൽ സംഗതികളെ തിരിച്ചറിയുക.
14. സ്വയം പാരിതോഷികങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അനുമോദിക്കുക. മാറ്റിവയ്ക്കൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ” ഈ ചർച്ച സഹായകമാ കട്ടെ…..